Keurtekenplaat

Alle informatie op een rij
 

Keurtekenplaat

De Waarborgwet schrijft voor dat edelmetalen voorwerpen, voordat ze voor verkoop worden aangeboden, door een aangewezen waarborginstelling moeten zijn getest en van een keurmerk / keurteken voorzien. Het keurmerk geeft een aanduiding van het gehalte aan edelmetaal dat een voorwerp bevat.

Per 1 januari 2006 zijn de grenzen voor het waarborgen van zilveren en gouden voorwerpen verhoogd naar respectievelijk 8 gram voor zilver en 1 gram voor goud.

Om misleiding tegen te gaan bevat de wet ook een aantal bepalingen omtrent het woordgebruik bij het aanprijzen van voorwerpen in bijvoorbeeld reclame-uitingen. Het Ministerie van Economische Zaken houdt toezicht op de naleving van de Waarborgwet door onder meer periodieke controles bij verkoop- en andere handelspunten uit te voeren.